Mazda Huế Giảm Giá Hàng Loạt Mẫu Xe – Cơ Hội Sở Hữu Xế Hộp Yêu Thích

Mazda Việt Nam vừa ra thông báo điều chỉnh hàng loạt mẫu xe. Do đó Mazda Huế cũng điều chỉnh giúp khách hàng tiếp cận được dòng xe yêu thích của mình dễ dàng hơn. Cùng chúng tôi tìm hiểu về những dòng xe và giá điều chỉnh như thế nào thông qua bài viết.

Mazda Huế

Những dòng xe Mazda Huế giảm giá

Sau đây chúng tôi sẽ thống kế các dòng xe và phiên bản giảm giá mà Mazda Huế điều chỉnh.

Giá xe mazda 2 tại Mazda Huế

Giá xe mazda 2 tại Mazda Huế

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm
Mazda2 1.5L AT 415 triệu 415 triệu
Mazda2 1.5L Luxury 459 triệu 474 triệu 15 triệu
Mazda2 Sport 1.5L Luxury 479 triệu 492 triệu 13 triệu
Mazda2 Sport 1.5L Premium 519 triệu 537 triệu 18 triệu
Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Mazda2 1.5L AT 415 triệu 415 triệu – Mazda2 1.5L Luxury 459 triệu 474 triệu 15 triệu Mazda2 Sport 1.5L Luxury 479 triệu 492 triệu 13 triệu Mazda2 Sport 1.5L Premium 519 triệu 537 triệu 18 triệu Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Phiên bản

Phiên bản

Giá mới

Giá mới

Giá cũ

Giá cũ

Mức giảm

Mức giảm

Mazda2 1.5L AT 415 triệu 415 triệu – Mazda2 1.5L AT 415 triệu 415 triệu – Mazda2 1.5L Luxury 459 triệu 474 triệu 15 triệu Mazda2 1.5L Luxury 459 triệu 474 triệu 15 triệu Mazda2 Sport 1.5L Luxury 479 triệu 492 triệu 13 triệu Mazda2 Sport 1.5L Luxury 479 triệu 492 triệu 13 triệu Mazda2 Sport 1.5L Premium 519 triệu 537 triệu 18 triệu Mazda2 Sport 1.5L Premium 519 triệu 537 triệu 18 triệu
xe mazda 2
xe mazda 2

xe mazda 2

xe mazda 2

Giá xe Mazda 6

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm
Mazda6 2.0L Premium 779 triệu 779 triệu
Mazda6 2.0L Premium GTCCC 825 triệu 830 triệu 5 triệu
Mazda6 2.0L Premium GTCCC (6S) 914 triệu 914 triệu
Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Mazda6 2.0L Premium 779 triệu 779 triệu – Mazda6 2.0L Premium GTCCC 825 triệu 830 triệu 5 triệu Mazda6 2.0L Premium GTCCC (6S) 914 triệu 914 triệu –

coque de telephone the north faceelf bar 600 纬蔚蠀蟽蔚喂蟽elf bar 800 vapehandyhulle umh盲ngenphone case brands

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Phiên bản

Phiên bản

Giá mới

Giá mới

Giá cũ

Giá cũ

Mức giảm

Mức giảm

Mazda6 2.0L Premium 779 triệu 779 triệu – Mazda6 2.0L Premium 779 triệu 779 triệu – Mazda6 2.0L Premium GTCCC 825 triệu 830 triệu 5 triệu Mazda6 2.0L Premium GTCCC 825 triệu 830 triệu 5 triệu Mazda6 2.0L Premium GTCCC (6S) 914 triệu 914 triệu – Mazda6 2.0L Premium GTCCC (6S) 914 triệu 914 triệu –

Giá xe Mazda CX-8

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm
Mazda CX-8 2.5L Luxury 949 triệu 949 triệu
Mazda CX-8 2.5L Premium 1,024 tỷ 1,029 tỷ 5 triệu
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 1,119 tỷ 1,119 tỷ
Mazda CX-8 2.5L Premium AWD (6S) 1,129 tỷ 1,129 tỷ
Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Mazda CX-8 2.5L Luxury 949 triệu 949 triệu – Mazda CX-8 2.5L Premium 1,024 tỷ 1,029 tỷ 5 triệu Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 1,119 tỷ 1,119 tỷ – Mazda CX-8 2.5L Premium AWD (6S) 1,129 tỷ 1,129 tỷ – Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Phiên bản

Phiên bản

Giá mới

Giá mới

Giá cũ

Giá cũ

Mức giảm

Mức giảm

Mazda CX-8 2.5L Luxury 949 triệu 949 triệu – Mazda CX-8 2.5L Luxury 949 triệu 949 triệu – Mazda CX-8 2.5L Premium 1,024 tỷ 1,029 tỷ 5 triệu Mazda CX-8 2.5L Premium 1,024 tỷ 1,029 tỷ 5 triệu Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 1,119 tỷ 1,119 tỷ – Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 1,119 tỷ 1,119 tỷ – Mazda CX-8 2.5L Premium AWD (6S) 1,129 tỷ 1,129 tỷ – Mazda CX-8 2.5L Premium AWD (6S) 1,129 tỷ 1,129 tỷ –
xe Mazda CX-8
xe Mazda CX-8

xe Mazda CX-8

xe Mazda CX-8

Giá xe Mazda CX-3

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm
Mazda CX-3 1.5L Deluxe 549 triệu 569 triệu 20 triệu
Mazda CX-3 1.5L Luxury 579 triệu 599 triệu 20 triệu
Mazda CX-3 1.5L Premium 636 triệu 646 triệu 10 triệu
Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Mazda CX-3 1.5L Deluxe 549 triệu 569 triệu 20 triệu Mazda CX-3 1.5L Luxury 579 triệu 599 triệu 20 triệu Mazda CX-3 1.5L Premium 636 triệu 646 triệu 10 triệu Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Phiên bản

Phiên bản

Giá mới

Giá mới

Giá cũ

Giá cũ

Mức giảm

Mức giảm

Mazda CX-3 1.5L Deluxe 549 triệu 569 triệu 20 triệu Mazda CX-3 1.5L Deluxe 549 triệu 569 triệu 20 triệu Mazda CX-3 1.5L Luxury 579 triệu 599 triệu 20 triệu Mazda CX-3 1.5L Luxury 579 triệu 599 triệu 20 triệu Mazda CX-3 1.5L Premium 636 triệu 646 triệu 10 triệu Mazda CX-3 1.5L Premium 636 triệu 646 triệu 10 triệu

Giá xe Mazda CX-30

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm
Mazda CX-30 2.0L Luxury 664 triệu 709 triệu 45 triệu
Mazda CX-30 2.0L Premium 704 triệu 749 triệu 45 triệu
Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Mazda CX-30 2.0L Luxury 664 triệu 709 triệu 45 triệu Mazda CX-30 2.0L Premium 704 triệu 749 triệu 45 triệu Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Phiên bản

Phiên bản

Giá mới

Giá mới

Giá cũ

Giá cũ

Mức giảm

Mức giảm

Mazda CX-30 2.0L Luxury 664 triệu 709 triệu 45 triệu Mazda CX-30 2.0L Luxury 664 triệu 709 triệu 45 triệu Mazda CX-30 2.0L Premium 704 triệu 749 triệu 45 triệu Mazda CX-30 2.0L Premium 704 triệu 749 triệu 45 triệu
xe Mazda CX-30
xe Mazda CX-30

xe Mazda CX-30

xe Mazda CX-30

Kết luận

Trên đây là bảng thay đổi giá chi tiết của các dòng xe hiện có tại Mazda Huế. Các bạn nếu có thông tin gì chưa nắm được có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0766613666 hoặc website mazda-hue.net để được tư vấn chi tiết.

Chào ! Bạn thấy nội dung này thế nào?
show-room-mazda-hue
Mr M.Linh
Phòng Kinh Doanh

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

    YÊU CẦU BÁO GIÁ